Sistem Kurulumu ve Yönetimi


Sistem yöneticiliği / yönetimi nedir?

 

Sistem yöneticiliği, bir kurumun ihitiyaçlarını analiz ederek bilgisayar sistemlerini tasarlama, kurma, destekleme, geliştirme, sürekliliğini ve güvenliğini sağlama işidir.

 

 • Sistem ve iletişim altyapısını kurmak veya geliştirmek amacıyla kurum ihtiyaçlarının analizini yaparlar.
 • Bu analizin sonucu olarak sistem mimarisinin tasarlanmasını sağlarlar.
 • Bu mimariyi oluşturan, gerekli donanım ve yazılımların belirlenmesini, kurulumunu ve konfigürasyonlarının yapılmasını sağlarlar.
 • Sistem mimarisini oluşturan parçaların sürekli, kararlı ve güvenli olacak şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla sistemleri izlerler ve performans değerlendirmelerini yaparlar.
 • Çıkan ya da çıkabilecek problemlerin süratle çözülmelerini sağlarlar.

 

Sistem Uzmanı Neler Yapar?

 

 • Güvenlik politikalarının takibini yapar.
 • Bilgi işlem prosedürlerini belirler ve yayınlar.
 • Sistemde sürekli tekrarlayan işlere çözüm getirir.
 • Kaynakların verimli ve güvenli kullanımını sağlar.
 • Sistem dataları için kriz sonrası kurtarma planı hazırlar.
 • İhtiyaç analizi yapıp kullanılacak doğru teknolojileri belirler.
 • E-mail trafiğinin sağlıklı ve sürdürülebilir olarak çalışmasını sağlar.
 • Sistem ve network analizi, tasarımı, test ve bakım işleriyle ilgilenir.
 • Teknolojiyi çok yakından takip ederek yeni gelişmeleri firmasına uygular.
 • Firmaların sistem ve network alt yapısının planlamasını ve kurulumunu yapar.
 • Network’e yapılabilecek olası saldırılara (hacking) karşı güvenlik politikaları geliştirir.
 • Kullanıcıların sistemde ve networkte karşılaştıkları problemleri giderecek çözümler üretir, eğitimlerini verir.

 

Sistem Uzmanı’nın Uzmanlık Alanları Nelerdir?

 

 • Exchange kurulumu.
 • Network mimarisi tasarımı.
 • WAN/LAN, TCP/IP, DNS, DHCP Protokoller.
 • Network Server Rolleri ve uygulamaları.
 • Güvenli ve hızlı mesajlaşmanın sağlanması.
 • Dosya yönetimi, yazıcı yönetimi, sunucu yönetimi.
 • Active Directory tasarım, uygulama ve yönetimi.
 • Mesajlaşma trafiği ve mail serverlarının yönetimi.
 • Disaster Recovery Planning (DRP) Back-up yönetimi.
 • Client’ların (Masaüstü,Dizüstü Bilgisayarlar) merkezi yönetimi.
 • Linux, Microsoft ve Cisco çözümleri sağlamak ve teknik desteğini sunmak.
 • Network kuralları, performans faktörleri, güvenlik stratejileri ve prosedürleri.