Teknik Destek ve Bakım


Teknik Destek Uzmanı Ne Demek?

 

Teknik destek uzmanı; çalıştığı firma birimlerinde bulunan bilgisayar, yazıcı ve faks gibi elektronik cihazların kurulum, bakım ve onarım işlemlerini yapan, elektronik alanda personele destek olan, sorunlara birinci seviyede teknik destek sunan, çözüm sağlayan kişiye verilen mesleki unvandır.

 

Teknik Destek Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 

Cihazların bakım ve onarımlarını ilgili mevzuatlara göre yürüten teknik destek uzmanının görev tanımı şunları kapsar:

 

 • Şirket birimlerine ait cihazların kurulumlarını yaptıktan sonra onları periyodik olarak kontrol etmek,
 • Bakım anlaşması olan cihazlar varsa bunların periyodik bakımlarının yetkili satıcı tarafından yapılmasını sağlamak,
 • Bilgisayar donanımları içerisinde temel sunucu işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Donanımlarda oluşan sistem kaynaklı problemleri çözmek,
 • Birimdeki personele bilgisayar donanımlarının aktif kullanımı konusunda destek sağlamak,
 • Programların kullanımları ve elektronik cihazların kurulumu gibi konularda kullanım kılavuzu hazırlamak,
 • Mesleğe ilişkin gelişmeleri sürekli takip etmek,
 • Kablolama ve internet bağlantısı sorunlarını gidermek,
 • Görev alanı ile ilgili tüm kayıt ve evrakların korunmasını sağlamak,
 • Bir arşiv oluşturmak ve raporlama yapmak,
 • Faaliyetlerin iç kontrol sistemi çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
 • Sürekli iyileştirme amaçlı personeli olası durumlar hakkında bilgilendirmek.